A. P. Køleservice ApS

Valseholmen 6-8 · 2650 Hvidovre


Tlf · 36 77 25 22

E-mail · me@apkoeleservice.dk

Altherma

Altherma luft til vand

A.P. Køleservice tilbyder Altherma luft til vand varmepumper.

Udendørsenhed

Udendørsenheden genvinder gratis lavtemperaturvarme fra den omgivende luft og øger enhedens temperatur. Den øgede varme sendes herefter via kølemiddelkredsløbet til den indendørs vandbeholder.

 

Indendørs hydro-modul

Det indendørs hydro-modul overfører varmen i kølemidlet til det vand, der cirkuleres i centralvarmeradiatorerne, gulvvarmesystemet og den sanitære varmtvandsbeholder. Der opnås køling i det kombinerede varme- og køle hydro-modul ved at reducere vandtemperaturen til 4°C og cirkulere vandet ved hjælp af fan coil units. Anlægget kan også give moderat køling via gulvvarmesystemet eller radiatorer ved at sætte en grænse for den laveste vandtemperatur. Forberedelsen af sanitært varmt vand gennemføres ved at ændre systemet fra køling eller opvarmning til sanitær tilstand.

 

Sanitær varmtvandsbeholder (ekstraudstyr)

En specialfremstillet vandbeholder af rustfrit stål, der er konstrueret til at opretholde et højt energieffektivitetsniveau og som kan opfylde behovet for sanitært varmt vand, er tilgængelig. Kombinationen af en elektrisk forvarmer i den øvre del af beholderen og en varmepumpe med en varmeveksler i den nedre del sikrer det lavest mulige energiforbrug samt hurtig vandopvarmning. Herudover får en indbygget funktion vandtemperaturen til at stige til 70°C eller derover mindst en gang om ugen for at fjerne potentiel legionellavækst.

 

Indendørs fan coil unit (ekstraudstyr)

Vores sortiment af fan coils kan tilsluttes Altherma-anlægget for køl.

 

Styresystemer

Hydro-modulet har styresystemer og brugerinterface samt en ugentlig timer, der gør det muligt at styre indendørstemperaturer i henhold til brugerkravene. Timeren kan programmeres på time- eller dagsbasis, således at temperaturen kan reduceres om natten eller i ferier og øges, inden brugeren står op om morgenen eller kommer hjem om aftenen. Man opnår således til enhver tid brugerkomfort i henhold til personlige præferencer. Når der er behov for kontrol med individuelle rumtemperaturer og komfortniveau, skal der tilføjes en traditionel termostat til anlægget

A. P. Køleservice ApS
· Valseholmen 6-8 · 2650 Hvidovre · Tlf.: 36 77 25 22 · Fax: 36 77 78 09 · E-mail: me@apkoeleservice.dk
Webdesign af Søgemedier A/S