A. P. Køleservice ApS

Valseholmen 6-8 · 2650 Hvidovre


Tlf · 36 77 25 22

E-mail · me@apkoeleservice.dk

Klima Under

VRV

Vi tilbyder VRV-systemet

VRV

Hos A.P. Køleservice tilbyder vi VRV-systemet. VRV- det intelligente airconditioning system som kan benyttes til køling, varmepumpedrift samt varmegenvinding.

VRV som kan benyttes til køling, varmepumpedrift samt varmegenvinding. VRV anvendes i større miljøer hvor der kan tilsluttes op til 40 indendørs enheder på samme kompressor enhed.

VRV systemet er et energioptimeret anlæg, der ved hjælp af en frekvensstyret (omdrejningsreguleret) kompressor i udedelen og elektroniske ventiler i indedelene, hele tiden optimerer energiforbruget i forhold til køle/varmebehovet.

 

Daikins VRV system omfatter 4 forskellige typer:

  • Cooling only : Kan køle med op til 16 indedele på 1 udedel
  • Heat pumps : Kan enten køle eller varme med op til 40 indedelepå 3 udedele sammenbygget.
  • Heat recovery: Kan køle og varme samtidig, med op til 40 indedele.
  • VAM Varmegenvinding: Anvendes i større miljøer hvor der kan tilsluttes op til 40 indendørs enheder på samme kompressor enhed.

 

VRV plus serie

VRV Plus er en ny serie til større bygninger hvor der kan køres med op til 40 indedele til et enkelt kølekreds.

  • Kapacitet køl fra 14kw – 134kw
  • Kapacitet varme fra 16kw – 150kw

A. P. Køleservice ApS
· Valseholmen 6-8 · 2650 Hvidovre · Tlf.: 36 77 25 22 · Fax: 36 77 78 09 · E-mail: me@apkoeleservice.dk
Webdesign af Søgemedier A/S